CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Friday, August 3, 2007

Orlib

Alam ko lahat ng nalalaman mo
sa simulat sapul ng kabihasnan
ako'y purihin mo ang nagturo sayo
lahat ng bagay dito sa mundo
nung ika'y bata, ako ang naglilok
ang numero ng buhay iyong ginamit
sa araw-araw gawai'y gabundok
Ang sibika at syensya at ang awit
inaliw kita sa aking mga pakpak
mga luhang pinatulo ng aking letra
pinakain kita, ang sikmura'y hungkag
nangapula ang iyong mga mata sa kakabasa
hwag mo ako itapon at baliwalain
ang utang na loob mo sa akin.